کمیسیون صنایع و معادن
  • عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن تشریح کرد

    عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم توضیحاتی درباره دلایل گرانی گوشی های همراه هوشمند در ماه های اخیر ارائه کرد.

  • سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

    سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزود در صورت تصویب زمینه ساز فساد و تبعیض اداری در بدنه اجرایی دولت می‌شود. قاعده منطقی این است که تمام نهادها و سازمان‌های اداری در مسائل مربوط به حقوق، دستمزد و استخدام دارای قانونی واحد باشند.