کارگران
  • یک فعال کارگری با بیان اینکه عیدی کارگران زمانی به دردشان می‌خورد که بتوانند استفاده بهتری از آن داشته باشند، از کارفرمایان خواست که عیدی و پاداش پایان سال کارگران را زودتر به حسابشان واریز کند.

  • پیشنهاد نماینده کارگران در کمیته دستمزد

    نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار با تشریح جزییات پنجمین جلسه کمیته دستمزد از ارائه گزارش نماینده مرکز آمار درباره اقلام پرهزینه سبد معیشت کارگران خبر داد و گفت: حداقل دستمزد سال 1399 باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها باشد.

  • مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل 60 روز و حداکثر 90 روز است، بر این اساس امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و 33 هزار تومان و چهار میلیون و 550 هزار تومان است.

  • فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد:

    فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: تورم حاکم بر سبد معیشت خانوار کارگری 61 تا 63 درصد است و با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار (40 درصد) تفاوت دارد.

  • حداقل عیدی کارگران در پایان سال 98 معادل 3 میلیون و 34 هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل 4 میلیون و 550 هزار و 647 تومان است.

  • سومین جلسه کمیته دستمزد که قرار بود به موضوع بررسی رقم هزینه سبد معیشت کارگران بپردازد به دلیل طرح مباحثی غیر از این موضوع بدون نتیجه پایان یافت.