رهبر انقلاب
  • کوهکن با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره قدس:

    عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است اگر موضوع فلسطین به عرب و عجم تفکیک شود، جز معدود کشورهای عربی از آن حمایت نخواهند کرد چرا که بقیه با عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها خود را فروخته‌اند.

  • ابوترابی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب:

    رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس معتقد است کشورهای همسایه فلسطین باید مسیر را برای ارسال امکانات نظامی تسهیل کند چرا که اگر این کشور تقویت شود، اسرائیل جرأت دست‌درازی به آنها نخواهد داشت.