ورود افغان ها توسط سوخت برها از هرات به ایران + فیلم

سوخت‌برها حین رفتن با خود گازوئیل و بنزین میبرند و حین بازگشت اتباع افغانی یا پاکستانی و حتی سلاح و مهمات می آورند.
ورود افغان ها توسط سوخت برها از هرات به ایران + فیلم

  

به گزارش پارسینه قاچاقچیان سوخت به اصطلاح سوخت‌بر که شغل رایج در جنوب شرق کشور به شمار می رود علاوه بر قاچاق سوخت دو جرم دیگر مرتکب میشوند که اولی قاچاق انسان و دومی قاچاق سلاح و مهمات است.

دیگران چه می خوانند:

سوخت‌برها حین رفتن با خود گازوئیل و بنزین میبرند و حین بازگشت اتباع افغانی یا پاکستانی و حتی سلاح و مهمات می آورند.

که سود سرسام آوری محسوب میشود.

 

 

ورود افغان ها توسط سوخت برها از هرات به ایران + فیلم

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟