بنر تهدیدآمیز برای بازی‌کنان همستر کامبت+ عکس

نصب بنر تهدیدآمیز برای بازی‌کنان همستر کامبت در این محل کار
بنر تهدیدآمیز برای بازی‌کنان همستر کامبت+ عکس

در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده، کارفرمای یک پروژه ساختمانی در بنری عجیب و اخطار به کارگران پرسنل خود را از بازی همستر کامبت تلگرام منع کرد.

بنر تهدیدآمیز برای بازی‌کنان همستر کامبت+ عکس

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟