کد خبر : 8596

نایب رئیس کمیسیون آموزش خبر داد:

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ارجاع طرح پیشنهادی خود درباره «اختصاص یک درصد از حقوق پرداختی به مستخدم از جانب کارفرما به توسعه آموزش در مناطق محروم» به کمیته آموزش و پرورش کمیسیون خبر داد.

سیدمحمد مولوی  با اشاره به بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در نشست اخیر کمیسیون آموزش مجلس، اظهار کرد: بر اساس این طرح پیشنهادی، کارفرمای بخش خصوصی یا دولتی موظف است، معادل یک درصد از حقوق پرداختی به مستخدم خود را به حسابی نزد خزانه داری کل کشور برای توسعه آموزش در مناطق محروم اختصاص دهد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره با بیان اینکه اعضای کمیسیون آموزش پیشنهاداتی برای تکمیل این طرح داشتند، گفت: پس از اینکه کلیات این طرح در کمیسیون آموزش رأی آورد، مقرر شد پیشنهادات نمایندگان در کمیته آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد تا در این طرح لحاظ شود تا پس از  نهایی شدن به کمیسیون و نهایتا صحن علنی مجلس ارجاع شود.

وی که طراح، طرح مذکور است، ادامه داد: پیشنهاد شده هر دستگاه، شرکت، مؤسسه یا هر بخشی اعم از خصوصی و دولتی که از نیروی پرورش یافته آموزش و پرورش بهره می‌برد و فرد را به استخدام در آورده است، معادل یک درصد از حقوق پرداختی به فرد را برای توسعه آموزش مناطق کمتر توسعه یافته، نزد حسابی به خزانه داری کل کشور واریز کند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: این اقدام نه به دستگاه و کارفرما فشار مالی وارد می‌کند نه به نیروی استخدام شده، گفت: نکته مهم در این طرح این است که رقم مد نظر یک درصدی نه از خود کارگر یا کارمند بلکه از کارفرما اخذ می‌شود و ریالی از حقوق مستخدم کسر نخواهد شد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی