کد خبر : 5836

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهای تقنینی مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مورد برررسی قرار داد.

 دفترمطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش خود آورده است که تحقق تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت مستلزم بازنگری در همه سیاست‌ها و رویه هایی است که تاکنون مبنای عمل نظام تعلیم و تربیت قرار گرفته است. ازجمله مهم ترین سیاست‌ها و ضوابط مربوط، قوانین مصوب مجلس است.

به ویژه آنکه از ابتدای آموزش و پرورش مدرن در ایران، نهاد قانونگذار به عنوان یکی از مراجع اصلی سیاستگذاری و ریل گذاری نظام آموزشی، حجم زیادی از قوانین مرتبط با این حوزه را به تصویب رسانده است.

بنابراین ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیازمند بازنگری، اصلاح یا تصویب قوانین جدید متناسب با فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است.

این موضوع مهم، یعنی اصلاح، بازنگری یا تصویب قوانین مورد نیاز برای ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش در متن سند تحول مورد توجه و تأکید قرار گرفته است، به نحوی که برخی از راهکارهای سند، صریح یا ضمنی، مسیر تقنین را به عنوان یکی از راه های اصلی اجرای سند قلمداد کرده اند. در این گزارش با توجه به کارکرد مهم تقنینی مجلس شورای اسلامی به تبیین این راهکارها پرداخته شده است.

متن کامل این گزارش را در اینجا مطالعه کنید./

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی