کد خبر : 4049

این هفته در کمیسیون آموزش

اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این هفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه جلسه خواهند داشت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص تحقق شعار سال و عملکرد شرکت های دانش بنیان به کمیسیون گزارش ارائه خواهد کرد.

اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، این هفته در روز یکشنبه 22 تیرماه و در روز سه شنبه 24 تیرماه در جلسه تخصصی خواهند داشت.

بررسی و تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون و انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی دستور کار نخست کمیسیون آموزش است.

سپس انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دو نفر در شورای عالی آموزش و پرورش و انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دو نفر در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد.

اعضای کمیسیون آموزش همچنین حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو را انتخاب می‌کنند.

انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دو نفر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها، انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در هیأت عالی گزینش و انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی دستور کار پایانی کمیسیون در روز یکشنبه است.

در روز سه شنبه نیز پس از نشست هیأت رئیسه کمیسیون، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مورد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی توسط دستگاه های ذی ربط و  بررسی نحوه نظارت بر دستگاه های مرتبط با کمیسیون در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

همچنین ارائه گزارش معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مورد اقدامات انجام شده در خصوص تحقق شعار سال (جهش تولید) و عملکرد شرکت های دانش بنیان، پارک‌های علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور دستور کار پایانی این هفته کمیسیون آموزش است./

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی