کد خبر : 16261

رئیس فراکسیون فرهنگ عمومی :

رئیس فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد شبکه‌های استانی صدا و سیما به بستری برای تقارب فرهنگی با کشورهای همجوار تبدیل شوند.

 

سید مجتبی محفوظی  با اشاره به حضور رییس رسانه ملى در کمیسیون فرهنگی گفت: شـبکه‌های اسـتانی سـازمان صـدا و سـیما، بـا توجـه بـه تعـداد، سـابقۀ تأسـیس، میـزان مخاطـب و توانایـی بـالای تولیـد و انتشـار محتـوا در بسـترهای رادیـو، تلویزیـون و اخیـراً فضــای مجــازی، از مهمتریــن رســانه‌های محلــی کشــور بــه شــمار می‌رونــد.

وى افزود: محلی‌گرایــی (در کنــار توجــه بــه ملی‌گرایــی) و انطبــاق بــا ویژگی‌هــای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی محیــط جغرافیایــی مخاطبــانِ هــدف، از خصوصیــات بــارز ایــن شــبکه‌ها محسوب می‌شود.

این نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: خطاب  به رییس رسانه ملی یادآور شدم  که مقام معظم رهبری در فرازی از حکم انتصاب حضرتعالی، "رسانه ملی را آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه‌یِ تحریف و تفتین" خواندند، لذا یکی از راهبردهای عملی تحقق این انتظار و مطالبه رهبر معظم انقلاب، صدور پیام و آرمان انقلاب اسلامی با زبان رسانه، از رهگذرِ شبکه‌های استانی است.

محفوظی عملکرد موفق جبلی در عرصه بین‌الملل را در دو بخش عام و خاص افتخارآمیز دانست و اذعان کرد: عملکرد رییس جدید صدا و سیما در قامت سفیر جمهوری اسلامی در تونس و سپس معاون برون مرزی صدا و سیما، از آن‌جا برجسته است که  برخوردار از نعمت تسلطِ مکالمه به لِسان‌القرآن است و این دلیلی بارز از وقوف این مدیر در طرازِ گام دوم انقلاب به اهمیت ضریب نفودِ رسانه از رهگذر زبان مشترک است.

رئیس فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس در همین راستا، اهمیت رسانه و ضریبِ نفودِ آن از رهگذرِ فرهنگ در عرصه بین‌المللی غیرقابل انکار عنوان کرد و گفت: بر همین اساس مقام معظم رهبری در بیانی فرمودند: «در تنظیم روابط خارجی بایستی تمام مقوله‌های روابط اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به صورت جامع و هماهنگ در نظر گرفته شود. "بستر فرهنگی" یکی از پایه‌های اساسی قدرت و عامل پایداری آن به حساب می آید».

وی افزود: اشاره به این بیان کافی و وافی رهبر انقلاب از آن جهت برجسته است که ۹ سال از تصویب مصوبه "دهه‌ی تقاربِ فرهنگی" با کشورهای هم مرز و همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور می‌گذرد، اما دریغ از یک گزارش و پیگیری در این خصوص.

محفوظی ادامه داد: دولت قبل مصوبه‌ای را گذرانده است که استان‌ها و شهرهای مرزی ایران که استان خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردییل، خراسان، کردستان، سیستان، هرمزگان، گیلان،مازندران، گلستان، بوشهر ... بخشی از آن‌هاست، با شهرهای معادل در آن سوی مرزهای مشترک، ارتباطات فرهنگی برقرار کند.

عضو کمیسیون فرهنگی تأکید کرد: یکی از مطالبات مجلس در دوره جدید فعالیت صدا و سیما و شورای فرهنگ عمومی، اجرایی شدن این مصوبه است.

رئیس فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس، بیان کرد: چنانچه از رسانه ملی انتظار است فراتر از این مصوبه، در اجرای منویات مقام معظم رهبری پیرامون صدور آرمان‌های انقلاب اسلامی، از طریق تفاهم‌نامه‌های رسانه‌ای (با محوریت شبکه‌های استانی) و حتی فعالیت‌های مشترک بین مؤسسات هنری با مؤسسات مشابه کشورهای همجوار مرزی، نسبت به اجرایی‌سازی این راهبرد اقدام عملی اتخاذ شود.

محفوظی گفت: قطعاً و یقیناً با اجرای این ایده، اولاً منویات و مطالبه رهبری عزیز لبیک گفته شده؛ ثانیاً قدرت نفوذِ رسانه ملی افزایش پیدا کرده و ثالثاً مردمی‌سازی فرهنگ، هنر و رسانه نیز عینیت عملی یافته است.

رئیس فراکسیون فرهنگ عمومی مجلس  ابراز امیدواری کرد روزبه‌روز بر آهنگِ پیشرفت، تکامل، گسترش، امتداد و عمق کارِ رسانه ملی که صدای انقلاب اسلامی در جهان است، افزوده شود./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی