کد خبر : 16145

معاونت اجتماعی کلانتری 148 انقلاب

تا به حال از خود پرسیده اید که چرا بعضی افراد همیشه موفق هستند؟ درست است که بعضی از افراد موفق با هوشند، بعضی از آنها در خانواده های موفق متولد شده اند، و بعضی دیگر دانا  و پرانرژی و مثبت هستند. از جمله این عوامل می توان :

  1. آنها تصمیم می گیرند و به تصمیم خود عمل میکنند.

تصمیم این افراد چه درست باشد و چه غلط به آن عمل میکنند به هر حال دنبال کردن یک تصمیم غلط بهتر از دست روی دست گذاشتن و بیکار نشستن است آنها یک روش را انتخاب و آن را امتحان می کنند. اما در صورتی که این روش با شکست مواجه نشده به سراغ روش دیگری می روند.

  1. حتی وقتی حال و حوصله کاری را نداشته باشند آن را انجام می دهند.

این عامل یکی از مهم ترین عوامل موفقیت است. بسیاری از ما وقتی نخواهیم کاری را انجام دهیم، آن را انجام نمی دهیم، هر چند این کار می تواند تجربه گرانبها یا اهداف بزرگی در زندگیمان ایجاد کند. افراد موفق هم مثل همه افراد بعضی کارها را دوست ندارند ولی به هر حال آن را انجام می دهند و در دراز مدت نتیجه آن را می بینند.

  1. همین الان بهترین و مفید ترین کار را انجام می دهند.

افراد موافق خود را اسیر چیزهای مفید ولی کم اهمیت نمی کنند بلکه مهم ترین کار را شناسایی کرده اند را انجام می دهند. به جای اینکه چندین کار را هخم زمان انجام دهند، قبل از هر کاری فکر و برنامه ریزی می کنند و سعی می کنند تا جایی که ممکن است بر مهم ترین چیزها تمرکز کنند.

  1. تنها بر یک کار یا وظیفه تمرکز می کنند.

اگر چنین کار را به طور همزمان انجام دهیم، دچار سردرگمی و اتلاف وقت خواهیم داشت. افراد موفق تنها بر یک چیز تمرکز می کنند و تا آن را به پایان نرسانده اند به سراغ چیز دیگری نمی روند. به این ترتیب آنها کارهای خود را بهتر و سریع تر به انجام می رسانند.

  1. نگرشی مثبت دارند.

نگرش منفی اثار مخرب و محدود کننده ای بر زندگی افراد دارد، در حالی که نگرش مثبت می تواند هر روز درهای تازه ای به روی ما باز کند نگرش مثبت ایده های تازه ای را در ما ایجاد کرده و موجب ماندگاری روابط ما می شود افراد موفق در چیزی که دیگران آن را یک مشکل می دانند، به دنبال فرصت و موقعیتی برای موفقیت بیشتر می گردد.

  1. تعریف  آنها از شکست متفاوت است.

اگر چه شکست برای بسیاری از افراد به معنای تسلیم شدن یا رها کردن هدفشان است، ولی افراد موفق به شکست به عنوان بازخوردی مفید نگغاه می کنند اگر چه شکست را دوست ندارند ولی از ؛آن نمی ترسند و می دانند که حتی اگر شکست بخورند می توانند همه چیز را از اول شروع کنند.

  1. تسلیم ترس و وحشت نمی شوند.

افراد موفق بر ترس خود غلبه می کنند و به آن اجازه نمی دهند مانع پیشرفتشان شود. آنها واقعیت را به گونه ای برای خود تعریف کرده اند که ترسشان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده یا در بعضی موارد کاملا از بین رفته است.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی