کد خبر : 2689

میراشرفی:

رییس کل گمرک ایران گفت: کارنامه تجارت خارجی کشور در سال 98 نشان داد با وجود تحریم های ظالمانه نظام سلطه، کشورمان توانسته به 128 کشورجهان کالا صادر کند و از 112 کشور نیز کالا وارد کند. نزدیک به 70 درصد تجارت خارجی ما آسیا است و اروپا دومین شریک کشورماست.

 مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک ایران، اظهار داشت: در سال 1398 ارزش تجارت خارجی کشور بالغ بر85میلیارد و107 میلیون دلار و به وزن 169میلیون و302 هزار تن  بوده است که از این میزان بیش از 41 میلیارد و370 میلیون دلار  سهم صادراتی ایران و 43 میلیارد و737 میلیون دلار نیز سهم واردات کشور بوده است.

 
میراشرفی اضافه کرد: در طی سال 98 ایران  در مجموع به بیش از 128 کشور جهان صادرات و از 112 کشور واردات کالا داشته است. بطوریکه به 40 کشور اروپایی، 21کشور آسیایی، 28 کشور آفریقایی و 12 کشور امریکایی صادرات و همچنین از 41 کشور اروپایی، 31 کشور آسیایی 12 کشور امریکایی و11  کشور در آفریقا واردات کالا داشته ایم.


وی گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشور به ترتیب  قاره آسیا وسپس اروپا وآفریقا است به شکلی که حجم تجارت خارجی ایران با آسیا بیش از 57 میلیارد دلار یعنی بیش از 68 درصد تجارت خارجی کشور است .


میر اشرفی در ادامه افزود : میزان صادرات کشورمان به آسیا بیش از 30 میلیارد دلار است وهمچنین میزان واردات کشورمان نیز از آسیا بیش از 27 میلیارد و736 میلیون و 4 هزارو 300 دلار است .ونیز میزان صادرات کشور به اروپا بیش از 9میلیارد دلار بوده و میزان واردات نیز ازاین قاره 15 میلیارد دلار بوده است. واین در حالی است که علی رغم تعدد شرکای افریقایی میزان صادرات کشور به افریقا حدود400 میلیون دلار  ومیزان واردات از افریقا نیز 22 میلیون دلار بوده است. و در نهایت میزان صادرات کشور به قاره امریکا برابر است با 130 میلیون و756 هزار و 586 دلار ومیزان واردات از قاره  امریکا نیز 860 میلیون و 85 هزار و 214 دلار است.


معاون وزیر امور اقتصادی ودارای گفت: در بین شرکای آسیایی چین با 9میلیارد و46 میلیون و 49 هزار و573 دلار و عراق با 8میلیارد و 991 میلیون و585 هزارو910 دلاروهمچنین امارات متحد عربی با 4میلیارد و501 میلیون و449 هزار 841 دلار به ترتیب بزرگترین مقاصد صادرات کالاهای تجاری ایران هستند.


میراشرفی افزود: سه شریک اول ایران در قاره آسیا درحوزه واردات نیز کشورهای  چین با بیش از 11 میلیارد و206 میلیون دلار ، پس از آن امارات با 8میلیارد و912 میلیون و 648 هزارو 682 دلار و هندوستان با بیش از سه میلیارد و464 میلیون و112 هزارو 529 دلار، بودند.
 
وی ادامه داد: درمیان کشورهای اروپایی نیز، ترکیه با 5میلیارد و46 میلیون و 49 هزار و573 دلار وروسیه با 457 میلیون و634 هزارو124 دلار و کشور آذربایجان با 429 میلیون 784 هزار و317 دلار اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران هستند . ضمن آنکه کشورمان بیشترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به ترتیب از ترکیه با چهار میلیارد و 995 میلیون و631 هزار و963  دلار، آلمان با دو میلیارد و 103 میلیون و19 هزار و 937 دلارو روسیه با یک میلیارد و 170 میلیون و 809 هزار و 62 دلار داشته است.
 
رئیس کل گمرک گفت: در قاره آمریکا بیشترین صادرات کشور به برزیل با 105 میلیون و723 هزارو135 دلار وپس از آن به کانادا با حدود19 میلیون دلار وونزوئلا با بیش از یک میلیون و184 هزارو 832 دلار بوده است .همچنین بیشترین واردات از میان کشورهای قاره آمریکا از برزیل با 555 میلیون و 573 هزارو696 دلار وبعد از آن آرژانتین با 555 میلیون و573 هزار و696 دلار و در نهایت کانادا با بیش از 52 میلیون و 102 هزار و 423  دلار بوده است.
 
وی با اشاره به شرکای اقتصادی ایران در قاره آفریقا افزود: کشورمان در سال 98 به میزان 72 میلیون و59 هزارو958 دلار به موزامبیک، 62 میلیون 917 هزار و 685 دلار به سودان و 52 میلیون و 256 هزار و 163 دلار به کنیا کالای تجاری غیرنفتی صادر کرده است و همچنین به میزان 6میلیون 369 هزار و 787 دلار ازکشور کنیا، پنج میلیون و 412 هزار و 49 دلار از اتیوپی و بیش از چهار میلیون و 668 هزار و 974 دلار کالا نیز از تونس واردات داشته است.

 

منبع: ایلنا

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی