کد خبر : 9585

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

نمایندگان مجلس مقرر کردند که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دارای شرایطی مانند ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 26 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح جز (11) بند (ب) موافقت کردند.

در جز (11) بند (ب) اصلاحی آمده است: سابقه تصدی حداقل مجموعاً 4 سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند.

همچنین تبصره 1 ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون به شرح زیر اصلاح شد: مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جز «10» بند «ب» این ماده محسوب می‌شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل (115) قانون اساسی و بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات هستند می توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.

شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد

بر اساس این گزارش در اصل (115) قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

 تبصره2 ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون نیز با موافقت نمایندگان اصلاح شد: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام مدارک مثبته مربوط به اجزای «2»، «3»، «5»، «6»، «7» و «11» بند (ب) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت نام در انتخابات به معنای دارابودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می باشد.

در ادامه با موافقت نمایندگان بدلیل اصلاح تبصره 2، تبصره3 ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون حذف شد.

تبصره حذف شده به شرح زیر است: داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی