کد خبر : 7633

با موافقت نمایندگان

نمایندگان مردم در مجلس، ترکیب هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان را مشخص کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 30 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به مواد 31 تا 33 این لایحه رأی مثبت دادند.

نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 31 این لایحه پرداختند و آن را با 147 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 31؛ چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.

نمایندگان همچنین ماده 32 این لایحه را با 156 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 32 نیز آمده است؛  چنانچه اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می شود.

براساس تبصره این ماده؛ به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 رسیدگی می ­شود.

نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 33 این لایحه پرداختند و آن را نیز با 159 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 33 این لایحه نیز آمده است؛ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود.

براساس تبصره یک این ماده؛  اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

در تبصره 2 نیز آمده است؛ درصورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی