کد خبر : 5093

نمایندگان مجلس تذکر و اخطاری را نسبت به درخواست غیرعلنی شدن صحن مطرح کردند.

 علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر ماده 102 و 207 آئین نامه داخلی مجلس در خصوص در خواست نمایندگان برای غیرعلنی شدن مجلس، گفت: در ماده 102 آئین نامه داخلی مجلس به صراحت گفته شده در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای کتبی رئیس جمهور، یکی از وزرا و 10 نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. در ادامه این ماده آمده است تقاضاکننده جلسه غیرعلنی باید ادله خویش را مبنی بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری جلسه غیرعلنی به مدت 15 دقیقه بیان کند.

وی با بیان اینکه نباید خلاف آئین نامه عمل کنیم، افزود: ادله اضطرار باید توسط نماینده متقاضی جلسه غیرعلنی مطرح شود و نمایندگان با توجه به آن رأی دهند اما آقای مصری به صورت بسیار کوتاه در این خصوص توضیح دادند و ما نمی توانیم این موضوع را دربست قبول کنیم.

وی با اشاره به ماده 207 آئین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: اگر ادله اضطراری بودن جلسه غیرعلنی توسط نماینده متقاضی مطرح نشود باید سوال به صورت علنی در مجلس مطرح شود.

مالک شریعتی نیاسر نیز در مخالفت با غیرعلنی شدن جلسه، با اشاره به  اخطار اصل 69 قانون اساسی، گفت: از توضیحات آقای مصری متوجه نشدیم چطور این سوال امنیتی است، اگرجلسه غیرعلنی شود خلاف قانون اساسی و اصل شفافیت است. از رئیس مجلس درخواست می کنم این اخطار را به رأی گذاشته تا غیرعلنی شدن جلسه منتفی شود.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این نماینده گفت: تفاوتی نداردکه درخواست شما یا آقای مصری را به رأی بگذاریم، نمایندگان هرچه بخواهند به همان عمل می کنیم./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی