کد خبر : 17383

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان با بررسی دو شوری لایحه بودجه سالیانه در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آماده است که ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در صدر ماده 182 قانون، بعداز عبارت «تسلیم نماید» متن «به ترتیب زیر به صورت دوشوری رسیدگی می شود» جایگزین «عبارت نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود» می گردد.

2- جزء 1 ماده 182 قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.کمیسیون تلفیق موظف است حداکثرظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند.گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می شود، سپس مطابق بند ج ماده 182 قانون آئین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی گیری به عمل می آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی تقدیم نمایند.

پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون های تخصصی و نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند، در صورتیکه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت 10 روز قابل تمدید است.

3- در جزء 4 ماده 182 قانون، عبارت «پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن» حذف می شود.

4- تبصره 3 ماده 182 قانون حذف می شود.

یک جزء الحاقی نیز به پیشنهاد مالک شریعتی و تصویب نمایندگان به این طرح، به این شرح اضافه شد که؛ در جزء دو ماده 182 قانون عبارت «تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن» جایگزین عبارت «چاپ و توزیع لایحه» می شود.

 

متن اصلاحیه ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس

به گزارش خانه ملت، طبق این مصوبه ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس به این شرح اصلاح خواهد شد:

ماده 182- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. به ترتیب زیر به صورت دوشوری رسیدگی می شود و ترتیب رسیدگى به شرح ذیل مى‌باشد:

1- ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.کمیسیون تلفیق موظف است حداکثرظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند.گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می شود، سپس مطابق بند ج ماده 182 قانون آئین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی گیری به عمل می آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی تقدیم نمایند.

پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون های تخصصی و نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند، در صورتیکه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت 10 روز قابل تمدید است.

2- کمیسیون‌هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.

3- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى گزارش نهائى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.

4- در جلسه علنى، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‌تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‌گردد.

تبصره 1- در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‌باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.

تبصره 2- نحوه رسیدگى به متمم، اصلاحیه‌هاى بودجه و سایر مواردى که در این ماده پیش‌بینى ‌نشده طبق مقررات معمول در این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره4- دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال‌جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال‌جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخصهای کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارشها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی