کد خبر : 16922

با موافقت نمایندگان:

نمایندگان ساز وکار نحوه ثبت طرح های صنعتی در حوزه اختراعات را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 83 این طرح با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ماده83 این طرح آمده است:‌ از نظر این قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها یا هر دو و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگ‌‌ها و یا بدون آنها، به‌گونه‌ای که چنین ترکیب یا شکل به یک فرآورده‌‌ صنعتی یا محصولی از صنایع دستی شکل ظاهری و بصری خاصی را بدهد، طرح صنعتی است‌.

براساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت، با ماده 84 طرح مذکور با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 84 طرح مذکور؛ موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه‌ حمایت از طرح صنعتی خارج است:

1- طرحهای حاوی نمادها یا نشانه‌های رسمی دولتی

2- روش‌ها و اصول مربوط به طراحی صنعتی

3- طرحهای مغایر با موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه

4- تغییر در ابعاد کالاهای موجود

5- طرحهایی که عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای حاوی یا شبیه علامت تجارتی ثبت‌شده دیگری باشند.

6- طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته باشد و شکل جدیدی را برای یک فرآورده یا محصول ارائه ندهد.

7- قطعات وابسته در طرحهای مرکب (لوازم یدکی)

تبصره- آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می‌شود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمی شود.

همچنین نمایندگان ماده 85 طرح حمایت از مالکیت صنعتی را با 166 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده85 طرح مذکور آمده است: طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.

تبصره1- منظور از جدید بودن این است که ازطریق انتشار به طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد

تبصره2-منظور از اصیل بودن به این معنا است که به‌طور مستقل به وسیله طراح پدید آمده و روگرفت(فتوکپی) یا تقلید از طرح‌های موجود نباشد.

براساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت ماده 86 طرح مذکور را با 163 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده86 این طرح آمده است: اظهارنامه‌ ثبت طرح صنعتی باید بر اساس برگه (فرم) مخصوصی که مطابق آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون تهیه می‌شود، به زبان فارسی تکمیل و پس از درج تاریخ، امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:

1- اطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده‌ او

2- اطلاعات هویتی طراح

3- عنوان طرح صنعتی و مشخصات گرافیکی تشکیل‌دهنده‌ آن

4- تعیین طبقه‌ طرح صنعتی براساس طبقه‌بندی بین‌المللی طرحهای صنعتی

5- تاریخ، محل و شماره‌ اظهارنامه یا گواهینامه‌ طرح صنعتی در خارج از کشور (درصورت درخواست حق تقدم)

6- اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌ اصلی (درصورت تکمیلی بودن طرح صنعتی)

7- تعیین نوع فرآورده یا محصولی که ثبت طرح صنعتی برای آن درخواست شده است

8- تعیین پیوست‌ها

همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با تصویب ماده 87 طرح مذکور با 168 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده87 طرح مذکور؛ مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:

1-مدارک هویت متقاضی و طراح

2- نمونه‌ شکل یا تصویر گرافیکی یا نمونه‌ ترسیم‌شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضای حمایت

3- تسلیم نمونک (ماکت) یا نمونه‌ واقعی طرح، درصورت درخواست مرجع ثبت

4- توصیف طرح و تعیین کالاهایی که طرح صنعتی بر روی آنها اجراء می‌شود.

5- درخواست کتبی مبنی‌بر عدم ذکر نام طراح، درصورتی که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.

6- مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از آن تاریخ تسلیم شود، درصورت درخواست حق تقدم

7- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی

براساس این گزارش نمایندگان با 167 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه ماده 88 طرح مذکور را تصویب کردند.

در ماده88 این طرح آمده است: دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را می‌توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.

تبصره- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرحهای صنعتی متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء (مدل‌ها) باید به صورت جداگانه ارائه شود.

براساس این گزارش نمایندگان ماده 89 طرح حمایت از مالکیت صنعتی را با 170 رأی موافق تصویب کردند.

در ماده89 این طرح آمده است: مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب می‌کند، در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد جهت اصلاح و تکمیل آن یک‌ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم برای پذیرش اظهارنامه شامل تقاضای صریح یا ضمنی ثبت، مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده وی و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش‌گرافیکی طرح صنعتی را دارا باشد. درصورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت اصلاحات تاریخ تقاضا محسوب می‌شود.

تبصره -اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع‌ثبت اظهارنامه را رد کرده و در صورت در‌ دست داشتن اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی، مراتب را به وی اعلام می‌کند

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 90 طرح مذکور با 156 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده90 طرح مذکور آمده است: پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و حسب مورد، شماره‌ طبقه‌بندی ملی یا بین‌المللی طرحهای صنعتی روی آن قید می‌شود. در صورت وجود شرایط شکلی، کارشناسان ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهارماه، شرایط مندرج در مواد(83)، (84) و (85) این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهند و نتیجه این بررسی به متقاضی ابلاغ می‌شود. متقاضی می‌تواند ظرف مدت یک ماه به گزارش کارشناسی پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه‌ این تغییرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌ جدید از حدود اظهارنامه‌ اولیه تجاوز نکند. مرجع ثبت، نظر نهایی خود مبنی‌بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌ مورد تقاضا را که کارشناسان ذی‌ربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی‌نفعان (درصورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف مدت یک ماه به متقاضی ابلاغ می‌کند. درصورت ردّ تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (23) این قانون به این تصمیم اعتراض کند./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی