کد خبر : 16286

با موافقت نمایندگان صورت گرفت

نمایندگان مردم در خانه ملت اختراعی که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است را خارج از مصادیق اختراع دانستند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 26 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با اصل ماده 1 این طرح با 172  رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع   227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 1 این طرح؛ اختراع نتیجه‌ فکر فرد یا افراد است که راه‌حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه‌ صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به صورت فرآورده یا فرآیند باشد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 2 این طرح پرداخته و این ماده را نیز با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع  229 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

 در ماده 2 این طرح نیز مطرح شده؛ گواهینامه‌ اختراع، سندی است که ‌مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده می‌شود، برای اختراع صادر می‌کند و نشان‌دهنده‌ حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده‌ آن است.

وکلای ملت در ادامه ماده 3 طرح حمایت از مالکیت صنعتی را با 164 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع  225 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 3 این طرح؛ بهره‌مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

نمایندگان در ادامه بررسی این طرح، ماده 4 آن را با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع  215 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 4 این طرح نیز آمده است؛ موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه‌ حمایت از اختراع خارج است:

1-‌ کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری

2- کاربرد جدید از فرآورده‌ها یا فرآیندهای شناخته‌شده

3- طرحها، قواعد و روش‌های انجام فعالیت‌‌های ذهنی و فعالیت‌های اجتماعی، کسب‌ و کار و بازی‌ها

4- روش‌‌های پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماری‌‌های انسان و حیوان

تبصره- این بند شامل فرآورده‌های مورد استفاده در روش‌‌های مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.

5- گیاهان و جانوران و ریزسازواره(میکروارگانیسم)‌ها و اجزای آنها آنچنان که در طبیعت یافت می‌شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنتیکی آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرآیندهای اساساً زیستی طبیعی

تبصره1- این بند ریزسازواره (میکروارگانیسم)‌های دست‌ورزی‌شده ژنتیکی و فرآیندهای میکروبیولوژیک تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنتیکی به دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرآیندهای زیستی مبتنی‌بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه‌گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.

تبصره2- ارقام گیاهی دست‌ورزی‌شده مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1384/4/29 و منابع دامی دست‌ورزی‌شده مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388/5/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ثبت می‌رسند.

6- اختراعی که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.

7- اختراعی که بهره‌برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می‌گردد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی