کد خبر : 16051

شجاعی در تذکر آیین‌نامه‌ای:

نماینده مردم ابهر در مجلس گفت: در خصوص رویه‌ای که هیأت رئیسه برای ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی دارد این رویه باعث تضییع حقوق نمایندگان می‌شود، از نمایندگان تقاضا دارم که با توجه به این تذکر اصلاح رویه صورت گیرد.

حسن شجاعی علی آبادیدر جلسه علنی امروز (چهارشنبه 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: در خصوص رویه‌ای که هیأت رئیسه برای ماده (75) آیین‌نامه داخلی دارد این رویه باعث تضییع حقوق نمایندگان می‌شود، از نمایندگان تقاضا دارم که با توجه به این تذکر اصلاح رویه صورت گیرد.

نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره سریعا یا تلویحا نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده یا اظهار او خلاف قلمداد شود، اگر نماینده مذکور برای رد آن نسبت یا رفع اشتباه در همان جلسه یا جلسه بعد اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا 5 دقیقه اجازه نطق دارد.

وی افزود: قید همان جلسه یا در جلسه بعد مربوط به اختیار هیأت رئیسه یا رئیس جلسه نیست، این اختیار به نماینده داده شده است که برای این تذکر همان جلسه یا جلسه بعد را انتخاب کند، بنابراین اجازه خواستن مربوط به این است که نماینده با اختیار خودش در آن جلسه یا جلسه بعد اجازه بخواهد و اینکه هر وقت نماینده اجازه خواست هیأت رئیسه اختیار ندارد که بگوید در این جلسه یا جلسه بعد می‌تواند اجازه دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: آنچه در ماده(75) به صراحت آمده است هر نماینده‌ای که بخواهد تذکر بدهد هیأت رئیسه و رئیس جلسه اختیار ندارد که آن نماینده را محدود کند و به او بگوید که در این جلسه یا جلسه بعد می‌تواند از خود دفاع کند لذا لازم است که توجه جدی به این ماده شود تا حقی از نمایندگان تضییع نشود چرا که ادامه این روند باعث تضییع حقوق نمایندگان خواهد شد.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: آن چیزی که شما گفتید قطعاً حق نماینده است اما تشخیص موضوع در مواد دیگر با رئیس جلسه یا هیأت رئیسه است که بگوید آیا نسبت سوئی داده شده یا داده نشده است، همچنین بدون رعایت نوبتی که شما گفته‌اید باید در نطق صورت گیرد اما این اتفاق اگر هنگام دستور باشد آیین‌نامه اجازه نطق را نداده است بنابراین باید بر اساس آیین‌نامه رفتار کرد./

 

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی