کد خبر : 9216

علیرضا بیگی:

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: فرمانداری‌های ویژه با اختیارات مناسب می‌توانند مشکلات مردم را در شهرستان مرتفع کنند تا مردم برای هر کاری به مراکز استان رجوع نکنند.

احمد علیرضا بیگی، به تفویض اختیار به فرمانداری‌های ویژه اشاره کرد و گفت: فرمانداری‌های ویژه در دولت دهم به تصویب هئیت وزیران رسید تا برخی از فرمانداری‌ها به فرمانداری ویژه تبدیل شوند و جایگاه معاون استاندار را داشته باشند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: فرماندار ویژه اختیار معاون استانداری را در برمی‌گرد و به تبع آن اداراتی که در آن شهرستان مستقر هستند به عنوان معاون مدیرکل محسوب می‌شوند و بعضی موضوعات که علی القاعده در مورد کمیسیون ماده 5 و برخی از کمیسیون‌های دیگر که در شهرستانها اختیار آن در دست معاون عمرانی استاندار بود این اختیار دیگر در شهرستان‌های دارای فرمانداری ویژه به فرماندار داده شده بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار کرد: ایجاد فرمانداری‌های ویژه صرف تغییر یک تابلو نبود و هدف اصلی این بود تا دارای محتوا باشد و سبب تسهیل امور و تفویض اختیارات شود که چنین موضوعاتی فلسفه تشکیل فرمانداری‌های ویژه بوده است.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: فرمانداری‌های ویژ می‌توانند مشکلات مردم را در همان شهرستان مرتفع کنند تا دیگر به مراکز استان‌ها رجوع نکنند؛ بنابراین باید اختیارات ویژه در جهت تسهیل امورات مردم به آنها تفویض شود./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی