کد خبر : 8465

«آمریکا و ماموریت‌های خود خوانده ؛ نطق بایدن، چشم انداز یمن و فرصت های پیش رو»

تفاوت ها میان #سیاست‌هایاعمالی و #رویکردهایاعلامی کاخ سفید ، برای جهانیان امری عادی شده است و مواضع اخیر #بایدن و نطق او در کاخ سفید، نمی‌تواند منبع باثباتی برای تحلیل چشم انداز آتی باشد، اما علی‌الظاهر با فرض پذیرش اعلام پایان جنگ، دست برتر #انصاراللهیمن در مذاکرات آتی قطعا نقش تعیین کننده ای خواهد داشت و با توجه به مواردی نظیر؛  روابط قبایلطوائف و همسویی با انصار الله و تسلیحات در اختیار انصار الله و فرماندهی میدانی تحولات و برخی دیگر عوامل ، هیچ توافقی و تصمیمی جهت پایداری شرایط ، بدون انصار الله، «تعیین کننده» نخواهد بود و در این میان، خروج آمریکا از جانبداری یکی از طرفین کارزار،  (ائتلاف نظامی عربستان) باوری تقریبا کودکانه است!!

با فرض پایان نبردهای نظامی ، در واقع شاهد بروز #نبردهایدیپلماتیک بر سر یمن خواهیم بود که البته هوشیاری وزارت امور خارجه ایران دراین لحظات حساس، بسیار مهم است. فراموش نکنیم که رویکردهای تیم جدید #کاخسفید، چنان باتلاقی برای آمریکا فراهم خواهد نمود که «ماموریت های خود_تعریفی» دولت فعلی امریکا، او را به شدت دچار «دردسرهای عظیم» خواهد نمود. 

مسئله چین ، مسئله یمن ، مسئله میانمار، مسئله مهاجرین، مسئله روسیه و حمایت بی‌دریغ بایدن از اپوزیسیون روسیه و مسایل ازین دست، تمام انرژی کاخ سفید را میتواند به خود اختصاص دهد و با این «فراخوان های خود خوانده» از سوی کاخ سفید در چهارگوشه جهان، توان #چانهزنی ایران را میتوان در چشم اندازه‌ جدیدی #بازتعریف نمود. 

بهرحال تاخت تازهای اخیر #جو_بایدن و سخنان قلدرمآبانه او در اولین نطق اش، یک کلمه را کم داشت! بایدن از همه جا و همه کس سخن گفت بجز ایران. نباید فراموش کرد که سردرگمی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، فرصت ارزشمندی در اتخاذ تدابیر حوزه سیاست خارجی ست

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی