کد خبر : 8047

عباس زاده:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اختیارات استانداران در حال حاضر مناسب است و می توانند تحرک اقتصادی را رقم بزند اما هر چه دولت اختیارات بیشتر به استانداران به عبارتی مدیریت استانی دهد، به نفع کشور است.

محمود عباس زاده مشکینی  با اشاره به اهمیت عملکرد استانداران در دوران تحریم، گفت: با توجه به اینکه استانداران نماینده عالی دولت یا به تعبیری دیگر رئیس جمهور کشور کوچک حساب می شود  می توانند در عبور از شرایط سخت تحریمی نقش آفرینی کنند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس ادامه داد: از این رو انتظار می رود استانداران از اختیارات کافی برای استفاده از پتانسیل و ظرفیت های در استان ها بهره بگیرند، البته در حال حاضر اختیارات مناسب است و می توانند با تهاتر، هدایت سیل نقدینگی آواره در جامعه، سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی برای توسعه استان گام بردارند.

وی تاکید کرد: استانداران می توانند به راحتی در خنثی کردن تحریم ها و حتی در تبدیل کردن تحریم یا تهدید به فرصت، نقش اساسی داشته باشند و هر چه استانداران اختیارات بیشتری داشته باشند عملکرد بهتری به دست می آید.

این نماینده اظهار داشت: در حال حاضر که مجلس وارد بررسی لایحه بودجه 1400 در صحن می شود هرچه اعتبارت تملک دارایی و عمرانی را در اختیار استانداران قرار دهند، از اعتبارات ملی کم و به استانی اضافه شود در استان ها راحت تر، روان تر و کم هزینه تر منابع تخصیص داده می شود و بهره وری بالا می رود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اختیارات استانداران در حال حاضر مناسب است و می توانند تحرک اقتصادی را رقم بزنند اما هر چه دولت اختیارات بیشتر  به استانداران یا به عبارتی مدیریت استانی دهد، به نفع کشور است./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی