کد خبر : 7952

سلیمی با اشاره به طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس:

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، گفت: فرصت پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون‌ ذی ربط در ارتباط با طرح ها و لوایح دوفوریتی شفاف خواهد شد.

علیرضا سلیمیدر توضیح طرح اصلاح ماده 161 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: ماده 161 آیین نامه داخلی مجلس در ارتباط با نحوه رسیدگى به طرح‌ها و لوایح دو فوریتى است، بر مبنای این ماده حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود و حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می‌شود.

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، افزود: نمایندگان در حال حاضر از بند مرتبط با فرصت ارایه پیشنهاد نمایندگان دو برداشت می‌کنند؛ برخی اذعان دارند که نمایندگان پس از تصویب فوریت طرح یا لایحه، بیست ساعت زمان دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون ارایه دهند اما تعدادی از نمایندگان معتقدند که این بیست ساعت، فرصت ارایه پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون ذی ربط است و پس از ارایه مصوبه کمیسیون به هیات رئیسه برای بررسی در صحن، باز فرصت ارایه پیشنهاد دارند.

سلیمی یادآور شد: در همین راستا طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شده است تا فرصت ارایه پیشنهاد نمایندگان برای طرح ها و لوایح دوفوریتی، شفاف شود البته در حال حاضر برداشت هیات رئیسه، وجود فرصت بیست ساعته نمایندگان برای ارایه پیشنهاد به کمیسیون ذی ربط است و پس از آن امکان ارایه پیشنهاد ندارند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی