کد خبر : 7832

علیرضابیگی:

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به مشکلات همزمانی برگزاریانتخابات شوراها و ریاست جمهوری، گفت: تفکیک زمان برگزاری انتخابات شورا از ریاست جمهوری به لحاظ قانونی منعی ندارد.

احمد علیرضابیگی ، در توضیح ضرورت تفکیک زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی از ریاست جمهوری، گفت: همزمانی برگزاری انتخابات فشار مضاعفی را بر بدنه اجرایی کشور وارد کرده است. این امر همچنین موجب کاهش دقت و سرعت کادرهای تشکیل دهنده هیات نظارت و اجرایی انتخابات می‌شود.

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر سایه سیاست بر روی انتخابات شوراها افتاده است، تعلقات سیاسی در انتخابات شوراهای اسلامی قابل قبول است اما در محدوده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تعلقات و نگاه‌های سیاسی به انتخابات افزایش پیدا می‌کند، شوراها هم یقینا تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: تفکیک زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی از ریاست جمهوری به لحاظ قانونی منعی ندارد لذا هر استانی به فراخور وضعیت خود و در محدوده زمانی مشخص و از قبل تعیین شده می‌تواند انتخابات شوراها را برگزار کند.

تسهیل نظارت بر انتخابات و کاهش خطا با برگزاری انتخابات الکترونیکی

علیرضا بیگی در ادامه به موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک اشاره کرد و گفت: ما در گذشته تجربه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی داشتیم، وزارت کشور باید مشکلاتی که در این زمینه احصاء شده را مرتفع کند. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی منوط به تایید شورای نگهبان است اما درباره انتخابات شوراهای اسلامی، وزارت کشور اختیار دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صورتی که انتخابات شوراها را به صورت الکترونیک برگزار کنیم، شورای نگهبان هم اطمینان خاطر پیدا می‌کند که برای دوره‌های بعد، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند. بسیاری از کشورهای دنیا نیز انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار کردند و ما باید از تجربه آنها استفاده کنیم. این شیوه برگزاری انتخابات ضمن افزایش دقت، نظارت بر انتخابات را تسهیل و میزان خطاها را به کمترین میزان می‌رساند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی هیچ محدودتی وجود ندارد، هماهنگی لازم در این زمینه وجود دارد و تنها برای انتخابات ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات باید اطمینان لازم را به شورای نگهبان دهد و موانع موجود در این زمینه را مرتفع کند. زمان برگزاری انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی نیز در برخی حوزه‌ها به صورت الکترونیکی و کاغذی همزمان برگزار شد و ما باید از این تجربه جهت رفع موانع استفاده کنیم./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی