کد خبر : 6562

هفته آتی در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

اعضای کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را ادامه خواهند داد.

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طبق دستور کار اعلام شده، دو روز در هفته آتی تشکیل جلسه خواهد داد.

بر این اساس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیته منتخب کمیسیون در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با حضور رئیس کارگروه و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در دستور کار روز سه شنبه 25 آذرماه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس خواهد بود.

همچنین همین دستور در روز چهارشنبه 26 آذرماه ادامه خواهد یافت./

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی