کد خبر : 5317

خسروی تأکید کرد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس معتقد است نمایندگان برای ایفای مأموریت نمایندگی خود به خصوص در حوزه‌های انتخابیه به وسیله نقلیه نیاز دارند که البته نیاز نیست این خودرو به نام شخص آنها باشد.

حسین خسروی ، درباره تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان گفت: در قضایا نباید افراط و تفریط کرد چنانچه نمایندگان بدون وسیله نقلیه به درستی به مأموریت خود بپردازند و البته باید نحوه اعطای خودرو به گونه ای باشد که مجلس را دچار حاشیه نکند.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حوزه انتخابیه اینجانب بیش از 500 روستا دارد که همگی نیازمند سرکشی با وسیله نقلیه هستند، اظهار داشت: نمایندگان برای ایفای مأموریت های خود در سطح تهران و شهرستان ها نیازمند وسیله نقلیه هستند.

وی افزود: نیاز نیست این وسیله نقلیه به نام نمایندگان باشد بلکه می تواند خودروی سازمانی و صرفا در اختیار نماینده باشد و در دوره های بعدی نیز به نمایندگان دیگر تعلق گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم دریافت خودروی مجلس برای رفت و آمد و سرکشی میان روستاهای حوزه انتخابیه با مشکل مواجه شده ام که به نظر می رسد مجلس باید خودرویی در اختیار نمایندگان (بدون سند زدن به نام آنها) قرار دهد.

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی