کد خبر : 3571

رحیمی جهان آبادی با اشاره به صحبت های رئیس مجلس تاکید کرد

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: نشست های مشترک بین مجلس و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مکمل و قدرتمند در قانون اساسی برگزار شود.

جلیل رحیمی جهان آبادی ، در خصوص همکاری های بین مجلس شورای اسلامی در زمینه سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: رابطه بین شورای نگهبان و مجلس بر اساس آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده مکمل و نظارتی است.

وی ادامه داد: شورای نگهبان در گزینش و انتخابات مجلس، همچنین در بحث نظارت و تطبیق مصوبات با شرع مبین اسلام و قانون اساسی بر کار مجلس نظارت دارد.

نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر هر چه خروجی کار مجلس با سیاست های کلی کشور، قانون اساسی و شرع دین مبین اسلام منطبق باشد کار شورای نگهبان راحت تر خواهد بود.

وی افزود: تجربه 40 ساله مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باعث می شود در بخش های پژوهشی و اجرایی این دو نهاد بتوانند به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند.

جهان آبادی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون های تخصصی باید ارتباطات لازم با بخش های پژوهشی و کارشناسی شورای نگهبان برقرار کند.

وی با اشاره به نشست چندی پیش دکتر قالیباف با اعضای شورای نگهبان و تاکید رئیس مجلس بر برگزاری نشست های مشترک، پیشنهاد کرد: نشست های مشترک بین مجلس و شورای نگهبان برگزار شود تا مسائلی که جزو  ضرورت و اولویت های کشور  است مغایرت با شرع و قانون اساسی ندارد آن ها را در دستور کمیسیون ها و مجلس قرار دهد. 

نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نمایندگان مجلس را به سمتی ببرند که خروجی کار آن مفید تر،دقیق تر و کارشناسی تر باشد.

وی ابراز کرد: این کار تکمیلی و  توامان با وظایف نظارتی مجلس و شورای نگهبان می تواند منجر به بهبود عملکرد قوه مققنه برای کشور و نظام می تواند مفید واقع شود. 

رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: اگر به طرح ها و مصوبات گذشته مجالس قبل نگاه کنیم تعداد قابل توجهی از این مصوبات در مسیر بررسی شورای نگهبان بارها به مجلس برگشته است بر این اساس همفکری ها، کارهای کارشناسی و برگزاری نشست های مشترک به بین مجلس و شورای نگهبان باعث می شود تا چارچوب های مشخص در قالب رهنمود های مقام معظم رهبری سیاست های کلی قانونگذاری در اختیار داریم.

وی ادامه داد: این یک سند ارزشمند بالا دستی است که می تواند نقشه راه مجلس و شورای نگهبان در مسیر قانوگذاری و نظارت بر مصوبات باشد.

نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های مشترک بین مجلس و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مکمل و قدرتمند در قانون اساسی ضمن این که منجر به صرف جویی در زمان و انرژی می شود می تواند فرصت های مفیدتر و قابل اعتبار تر برای نظام و کشور در مسیر قانوگذاری  قرار دهد./

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی