کد خبر : 17583

نجابت با تشریح مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور:

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: طبق مصوبه این کمیسیون هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی پس از رسیدگی به ایرادات شعبه رسیدگی کننده، اقدام به صدور رأی نهایی می کند، این رأی غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری بوده و رأی هیات مرکزی قطعی است.

روح الله نجابت ، با اشاره به نشست روز گذشته (12 دی ماه ) کمیسیون امور داخلی کشور گفت: دستور کار کمیسیون بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بود که برای مرحله دوم از طرف شورای نگهبان اعاده شده بود. شورای نگهبان به مصوبه پیشین (تبصره 6) مجلس ۴ ابهام وارد دانسته بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در تبصره ۶ مصوبه مجلس آمده بود که آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت درخصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف مدت ۴۸ پس از اعلام نظر هیأت مرکزی نظارت به داوطلب، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان نیز موظف است به موضوع خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رأی را واجد ایراد موثر تشخیص دهد، لازم است شعبه رسیدگی کننده با ذکر موارد به صورت مستند و مستدل و با ذکر مصادیق، موضوع را به هیأت مرکزی نظارت جهت اتخاذ تصمیم اعاده کند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان به این تبصره ۴ ایراد وارد دانسته، ادامه داد: ایرادات شورا به این شرح بود اولا از این جهت که سازوکار پیش بینی شده نافی ترتیبات ذیل ماده ۶۳ قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است یا خیر؟ ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. دوما از این جهت که منظور از ۴۸ ساعت دو روز کاری است یا شامل تعطیلات رسمی می شود ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: ایراد سوم این بود که آیا تصریح به تایید یا ردصلاحیت نامزدها یا تایید ابطال انتخابات نافی حق شکایات افراد از سایر تصمیمات هیأت مرکزی نظارت است، دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و در آخر این سوال مطرح بود که آیا در تمام موارد موضوعه تبصره اعلام به داوطلب خصوصیتی دارد یا خیر؟ و همچنین از این جهت که مبدا محاسباتی مهلت ۴۸ ساعته چه زمانی است، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

نجابت توضیح داد: در پی ایراد این ابهامات کمیسیون در جلسه مذکور بدین شکل مصوبه را اصلاح کرد که آراء و تصمیمات هیات مرکزی نظارت منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف دو روز کاری پس از ابلاغ به داوطلب یا انتشار عمومی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: دیوان نیز موظف است به موضوع خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رأی را واجد ایراد موثر تشخیص دهد، شعبه رسیدگی کننده باید با ذکر همه ی موارد به صورت مستند و مستدل و با تعیین مصادیق موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مرکزی نظارت اعاده کند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: هیات مرکزی نظارت پس از رسیدگی به ایرادات شعبه رسیدگی کننده، اقدام به صدور رأی نهایی می کند. این رأی غیرقابل شکایت در دیوان عدالت اداری بوده و رأی هیات مرکزی قطعی است./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی