کد خبر : 16752

در هفته جاری انجام می‌شود؛

اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس هفته جاری به بررسی برخی از طرح‌ها پیرامون اصلاح موادی از این قانون پرداخته و پیرامون ساختار تشکیلات مجلس گفتگو می‌کنند.

برنامه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری در روزهای سه شنبه و چهارشنبه( 16 و 17 آذرماه) مشخص شده که به شرح زیر است:

سه شنبه؛

1- بررسی مجدد رسیدگی به "طرح الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شماره ثبت 519 اعاده شده از شورای نگهبان با حضور یکی از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها، شورای نگهبان و سایر مدعوین.

2-رسیدگی به طرح اصلاح ماده 57 قانون آیین نامه داخلی و تعیین ترکیب کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور یکی از طراحان، نماینده معاونت قوانینی و کارشناس مرکز پژوهش ها.

3-ارائه گزارش رئیس کمیته بررسی مباحث اداری و ساختار تشکیلات مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیته بررسی مباحث اداری و ساختار تشکیلات مجلس شورای اسلامی با موضوع کارسنجی و نیازسنجی نیروی انسانی مجموعه معاونت قوانین با حضور اعضای کمیته، معاون قوانین مجلس، مدیرکل منابع انسانی.

چهارشنبه؛

1-رسیدگی به طرح اصلاح مواد 28، 29، 31 و 32 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور یکی از طراحان، نماینده معاونت قوانین و کارشناس مرکز پژوهش ها.

2-رسیدگی به طرح اصلاح ماده 82 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور یکی از طراحان و کارشناس مرکز پژوهش ها.

3-ارائه گزارش رئیس کمیته بررسی مباحث اداری و ساختار تشکیلات مجلس شورای اسلامی/

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی