کد خبر : 15635

در نشست هفته آتی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس:

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در جلسات هفته پیش رو به رسیدگی طرح نظام قانون گذاری، تعیین حدود و اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات می پردازند.

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در هفته آینده جلساتی خواهد داشت که دستور آن به شرح زیر است:

سه شنبه (11 آبان ماه):

- انتخاب شش نفر از اعضای کمیسیون برای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به « طرح نظام قانون گذاری، تعیین حدود و اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات».

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به «طرح حمایت و حفاظت از داده ها و اطلاعات شخصی».

- رسیدگی به گزارش معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی در مورد «کارسنجی و نیاز سنجی نیروی انسانی مجلس» با حضور معاون اجرایی و مدیران ذی ربط.

چهارشنبه (12 آبان ماه):

- ادامه رسیدگی به گزارش معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی در مورد «کارسنجی و نیاز سنجی نیروی انسانی مجلس» با حضور معاون اجرایی و مدیران ذی ربط.

- سایر مباحث حسب مورد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی