کد خبر : 12547

آصفری مطرج کرد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: عدم نظارت بر فعالیت شوراها موجب انحراف آنها از مسیر اصلی شده است لذا قانون انتخابات شوراها باید اصلاح شود تا کارآمدی شوراها افزایش پیدا کند.

 
محمدحسن آصفری ، با اشاره به وضعیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، گفت: نظارت بر انتخابات شوراها وجود دارد اما نظارت بر تصمیمات شوراها وجود ندارد، این وضعیت سبب شده تا از اعتماد مردم به شوراها کاسته شود. برخی از شوراهای شهر یا روستا نیز به جای پرداختن به مسائل تخصصی شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی، بهداشتی و درمانی به مسائل جناحی و سیاسی پرداختند و این موضوع علاوه بر دور شدن پارلمان‌های محلی از وظایف خود موجب بروز تخلفات و فساد شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی معتقد است: قانون انتخابات شوراها باید اصلاح شود تا کارآمدی شوراها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی سطح رضایتمندی مردم هم افزایش می‌یابد. متاسفانه در شورای پنجم تخلفات گسترده‌ای رخ داد تا جایی که تعدادی از اعضای شوراها دستگیر و برخی از شوراها منحل شد.

آصفری یادآور شد: عدم نظارت بر فعالیت شوراها موجب انحراف آنها از مسیر اصلی شده است البته برخی شورها هم کارآمد بودند و گام های خوبی هم برداشتند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار شوراها اهتمام جدی دارد، اصلاح قانون قطعا به افزایش نظارت بر عملکرد شوراها و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند کمک خواهد کرد. شوراها باید به پارلمان‌های محلی تبدیل شوند. ما نباید اجازه دهیم که شوراها به شورای شهرداری تبدیل شوند. این اقدام در تحقق مدیریت جامع شهری هم تاثیرگذار خواهد بود./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی