کد خبر : 10824

نگاهداری در چهارمین جلسه شورای مدیران کل مجلس؛

نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به رویکرد برنامه محوری فعالیت ها و اقدامات مجلس، بر تحقق و ارائه گزارش فصلی پیشرفت برنامه ها تاکید کرد و مقرر شد تکمیل سامانه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ادارات کل بطور جد در اولویت کاری مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و اداره کل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات و خروجی سامانه، مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.

رحمتی مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات و دبیر شورای مدیران مجلس شورای اسلامی از برگزاری چهارمین جلسه شورای مدیران کل مجلس به ریاست دکتر نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی و با حضور مدیران کل مجلس و با دستور کار بررسی وضعیت استقرار نظام برنامه ریزی ادارات کل سازمان مجلس در روز دوشنبه مورخ 27 اردیبهشت1400، خبر داد.

مسعود رحمتی دبیر شورای مدیران مجلس گفت: در ابتدای این جلسه مهندس تقوایی مدیرکل برنامه ریزی و فناوری اطلاعات به ارائه گزارش در خصوص وضعیت استقرار نظام برنامه ریزی ادارات کل سازمان مجلس پرداخت، در ادامه مدیران کل نقطه نظرات خود را در موضوع مطروحه ارائه کردند.

در خاتمه دکتر نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به رویکرد برنامه محوری فعالیت ها و اقدامات مجلس شورای اسلامی، بر تحقق و ارائه گزارش فصلی پیشرفت برنامه ها تاکید کرد و مقرر شد تکمیل سامانه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ادارات کل بطور جد در اولویت کاری مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و اداره کل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات و خروجی سامانه، مبنای تصمیم گیری ها قرارگیرد./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی