کد خبر : 10699

نظری:

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس گفت: تغییر لحن مقامات سعودی ها نمی تواند مبنای جهت گیری و چرخش سیاست خارجی کشورمان باشد.

علیرضا نظری ، در خصوص اهداف تغییر لحن عربستان در مقابل کشورمان، گفت: سیاست خارجی هر کشوری دارای چارچوب و اصول مشخصی است اما تغییر لحن صرف از سوی سعودی ها نمی تواند مبنای صرف همکاری باشد زیرا آنها در زمان های مختلف زمینه ناامنی در منطقه را با همکاری همپیمانان فرامنطقه ای خود فراهم کرده اند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دغدغه های مشترکی مانند ایجاد ثبات در منطقه، شکوفایی اقتصادی در غرب آسیا، نابودی گروه های تروریستی و غیره میان همسایگان از جمله ایران و عربستان وجود دارد که برای رسیدگی به آنها نیاز به تغییر رویکرد وجود دارد اما در این میان  سعودی ها ابتدا باید سیاست خارجی خود را دستخوش تغییر دهند.

وی با بیان اینکه بدون شک تغییر رویکرد کشورمان در مقابل عربستان باید از سوی شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار بگیرد، ادامه داد: به عبارتی تصمیم در این خصوص مبتنی بر خرد جمعی و بر اساس تامین منافع ملی است لذا نباید نگاه فردی و سیاسی به این امر داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به عبارتی تغییر لحن مقامات سعودی ها نمی تواند مبنای جهت گیری و چرخش سیاست خارجی کشورمان باشد بلکه باید تصمیمی با رویکرد ملی اتخاذ شود.

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سعودی ها همزمان با تغییر لحن باید در عرصه اجرای سیاست های منطقه ای نیز تغییر ایجاد کنند و دست از تجاوز به سرزمین یمن و همچنین حمایت از گروه های تنش آفرین در منطقه بردارند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی