کد خبر : 10573

شجاعی علی آبادی تشریح کرد

عضو هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: بنا بر این شده که بازنگری در همه ابعاد و اجزای هئیت نظارت صورت بپذیرد و کارگروهی در این جهت تشکیل شود.

حسن شجاعی علی آبادی، به طرح بازنگری هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کرد و گفت: هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان نقش موثری بر صیانت از مجلس و نمایندگان می‌تواند داشته باشد.

نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس افزود: ساختار فعلی هئیت نظارت به اندازه کافی قوی و تاثیر گذار نیست که این قدرت را به هئیت نظارت بدهد تا وظیفه صیانتی خود را نسبت به نمایندگان و همچنین مجلس انجام دهد.

وی به تعابیر رهبر انقلاب درباره هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره و اظهار کرد: رهبر انقلاب فرمودند هئیت نظارت مرکز خود کنترلی مجلس است و این نشان می‌دهد که این هئیت از اهمیت خاصی نزد رهبر معظم انقلاب برخوردار است.

عضو هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار کرد: بنا بر این شده که بازنگری در همه ابعاد و اجزای هئیت نظارت صورت بپذیرد و کارگروهی در این جهت تشکیل شود.

وی اظهار کرد: اگر شخصی شکایتی را در خصوص نماینده‌ای مطرح کرد ما ابزاری برای تحقیق نداریم و یا اینکه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هم قانونا مکلف نیستند که پاسخگو باشند؛ بنابراین ابزارهایی باید در این خصوص وجود داشته باشد.

شجاعی علی آبادی گفت: ما قانونی نداریم که به دقت تشریح کرده باشد که این دسته از رفتارهای نمایندگان تخلف است؛ بنابراین باید کمیته ای تشکیل شود تا روی این مباحث کار کند و ابهامات برطرف شود./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی