کد خبر : 11644

رحیمی جهان آبادی:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:نگاه امنیتی به کشور افغانستان باید جای خود را به نگاه های اقتصادی و توسعه ای دهد.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی ، اظهار داشت:افغانستان به دلیل داشتن مرز مشترک جغرافیایی و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبان پیوند عمیقی با کشورمان دارد و منافع دو کشور در بسیاری از حوزه ها به یکدیگر گره خورده است.

وی افزود:متاسفانه در سالهای اخیر جنس روابط ایران و افغانستان شکل امنیتی به خود گرفته است و این باعث شده بسیاری از ظرفیت ها مغفول بماند،لذا باید این نگاه تغییر کند و روابط به نوعی اصلاح شود تا نگاه اقتصادی و توسعه ای جایگزین وضع موجود شود.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم، تاکید کرد:دولت مرکزی این کشور باوجود تلاش های فراوان هنوز در اعمال حاکمیت در سراسر خاک این کشور به موفقیت دست پیدا نکرده است و در بخش هایی از این کشور، سیاست های دولت مرکزی دنبال نمی شود و ما باید در شکل گیری مذاکرات صلح در این کشور با دولت مرکزی همراهی و هماهنگی داشته باشیم تا این دولت قوت بگیرد.

وی ادامه داد: ایده اصلی طالبان ایجاد اختلاف قومیتی و باتوجه به آسیب پذیری مرزهای شرقی ما و حوزه تمدنی وسیع و قومیت های مختلف در این بخش از کشور فعال کردن طالبان با این تفکر برای ما مشکل ایجاد می کند.

جهان آبادی تصریح کرد: همه باید کمک کنیم یک حکومت نوگرا، مقتدر و با ایده های نوین در دولت مرکزی افغانستان مستقر شود شود و به این کشور به عنوان حوزه تمدنی و مذهبی مشترک و هم پیمان نگاه کنیم نه یک سرزمین امنیتی

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی