کد خبر : 11299

در نشست مجازی با رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس مطرح شد

در نشست مجازی رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس گروه دوستی ایران و بلاروس و رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس بر تاثیرگذاری اتحاد ایران و مخالفان هژمونی غرب در جهان بر ناکامی فتنه های آمریکا تاکید شد.

نشست مجازى (وبینار) رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس با رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسلامى برگزار شد.

آندره ساوینیخ ، رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس که همزمان رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى بلاروس با جمهورى اسلامى ایران نیز است با مجتبى ذوالنورى، رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسلامى و ابوالفضل عمویى، رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بلاروس طى نشست مجازى (وبینار) به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

ایران با دخالت قدرت هاى سلطه گر در امور داخلى دیگر کشورها به شدت مخالفت است

ذوالنورى در ابتداى این نشست به سابقه ارتباطات دوستانه و رو به رشد دو کشور در عرصه هاى مختلف اشاره کرد و گفت: توسعه و تقویت مناسبات دوستانه فیمابین دو کشور در همه عرصه ها مورد توجه و پیگیرى جمهورى اسلامى ایران قرار دارد.

وى همچنین افزود: کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسلامى از روند گسترش همکارى ها و ارتباطات دو کشور در عرصه هاى مختلف و مورد علاقه حمایت مى کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در بخش دیگرى از سخنان خود با انتقاد از سیاست هاى استعمارى آمریکا و نظام سلطه در جهان گفت: جمهورى اسلامى ایران با دخالت قدرت هاى سلطه گر در امور داخلى دیگر کشورها به شدت مخالفت است و در همین راستا از ابتدا فشارها، تحریم ها و دخالت هاى غرب در امور داخلى جمهورى بلاروس و در نظر نگرفتن استقلال و حق تعیین سرنوشت مردم بلاروس از سوى سردمداران آمریکا و همپیمانان غربى اش که مدعیان دروغین دموکراسى و حقوق بشر هستند را قویاً محکوم کرد.

 وى در ادامه افزود: ما معتقدیم که کشورهاى قربانى خصومت هاى زیاده خواهانه غرب مى توانند با اتحاد و یکپارچگى، با اینگونه اقدامات غربى ها مبارزه کنند و از اثرات مخرب و منفى آن بکاهند.

نماینده مردم قم در مجلس شوراى اسلامى  در ادامه این نشست گفت: نمایندگان مجالس دو کشور باید نقش مؤثر خود را در تحکیم و تقویت همکارى ها و کمک به دولت ها در برداشتن موانع موجود در مسیر توسعه ارتباطات فیمابین دو کشور ایفاء کنند.

مجلس و دولت جمهورى خواستار گسترش مناسبات همه جانبه با ایران است

آندره ساوینیخ، رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس و رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى بلاروس با جمهورى اسلامى ایران نیز در این نشست مجازى گفت: مجلس و دولت جمهورى بلاروس با توجه به نقش و جایگاه مهم جمهورى اسلامى ایران در منطقه خاورمیانه و جهان، خواستار گسترش مناسبات همه جانبه با ایران در عرصه هاى پارلمانى، سیاسى، اقتصادى، صنعتى، علمى آموزشى بویژه فناورى هاى نوین و گردشگرى هستند.

وى در ادامه افزود: شناخت و استفاده از توانمندى هاى فراوان دو کشور در زمینه هاى مختلف، نقش مهمى در توسعه همکارى ها دارد.

رئیس کمیسیون دائمى امور بین الملل مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس سیاست تحریم، اعمال فشار و دخالت در امور داخلى دیگر کشورها از جمله بلاروس و ایران از سوى آمریکا و متحدان غربى اش را محکوم کرد و گفت: اینگونه اقدامات نشان دهنده ضعف و افول سلطه آمریکا در جهان است.

رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى بلاروس با جمهورى اسلامى ایران در ادامه تصریح کرد: گروه هاى دوستى پارلمانى در مجالس دو کشور در شناخت زمینه هاى مختلف همکارى هاى فیمابین نقش مهم و بسزایى دارند.

وى با دعوت از همتایان خود در کمیسیون امنیت ملى و گروه دوستى پارلمانى براى سفر به کشورش گفت: ارتباطات و رفت و آمدهاى پارلمانى گام نخست در حرکت بسوى گسترش زمینه هاى همکارى بین دو کشور است و بسیار حائز اهمیت مى باشد.

ساوینیخ در پایان این دیدار گفت: عزم ، اراده و علاقمندى طرفین به افزایش ارتباطات فیمابین، آینده روشنى از توسعه و پیشرفت را براى دو کشور ترسیم مى کند.

آمریکا و برخى کشورهاى غربى در پى حفظ قدرت رو به افول خود هستند

عمویى رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران و بلاروس نیز در این نشست مجازى گفت: شناسایى زمینه هاى مختلف همکارى و کمک به رفع موانع موجود از جمله اقداماتى است که باید از سوى گروه هاى دوستى پارلمانى در مجالس دو کشور مورد توجه جدى قرار گیرد.

سخنگوى کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در ادامه با انتقاد از سیاست هاى سلطه گرانه آمریکا و همپیمانانش گفت: آمریکا و برخى کشورهاى غربى در پى حفظ قدرت رو به افول خود در تلاش هستند و ابزارشان تحریم ، اعمال فشار و دخالت مستمر در سیاست و امور داخلى کشورهاى مستقل جهان است.

وى افزود: اتحاد ایران، بلاروس و دیگر مخالفان هژمونى غرب در جهان عامل مهمى در ناکامى فتنه ها و بحران سازى هاى آمریکا و سلطه گران غربى است.

نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در پایان این دیدار با برشمردن زمینه هاى مختلف همکارى دو کشور، نسبت به افزایش بیش از پیش سطح مبادلات و ارتباطات فیمابین ابراز امیدوارى کرد./

 

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی