کد خبر : 2435

بر اساس جدیدترین گزارش شبکه پرداخت؛

جدیدترین گزارش شبکه پرداخت در زمینه وضعیت دسترسی به کارتخوان نشان می‌دهد که بیش از 8 میلیون و 300 دستگاه فعال وجود دارد که با در نظر گرفتن جمعیت بالای 18 سال، برای هر 7 ایرانی یک کارتخوان وجود دارد.

جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی شاپرک در خصوص سرانه و ضریب نفوذ ابزارهای کارتخوان فروشگاهی حاکی از آن است که در اسفند ماه سال 1398 بالغ 8 میلیون و 339 هزار و 249 دستگاه کارتخوان فعال بوده است که با در نظر گرفتن جمعیت بالای 18 سال در کشور یعنی 59 میلیون و 645 هزار و 742 نفر که متقاضی دریافت خدمات بانکی و پرداخت هستند، به ازای هر 7.1 ایرانی (7 ایرانی) یک دستگاه کارتخوان فعال و دارای تراکنش در کشور وجود داشته است؛ لازم به ذکر است که جمعیت بالای 18 سال در این گزارش آخرین گزارش جمعیتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران در سرشماری سال 1395 بوده که در گزارشات بانک مرکزی و شاپرک مورد استفاده قرار گرفته است.

 

ضریب نفوذ ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 

بر اساس جدول فوق، ضریب نفوذ ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی به ازای هر ده هزار نفر فرد بالای  18 سال در اسفند ماه با در نظر گرفتن تعداد 8 میلیون و 339 هزار کارتخوان فروشگاهی فعال و جمعیت 59 میلیون و 654 هزار نفری جمعیت بالای 18 سال، بالغ بر 1397.93 دستگاه کارتخوان وجود دارد که نشان از دسترسی گسترده متقاضیان دریافت خدمات بانکی و پرداخت به ابزار پذیرش کارتخوان به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک دارد.

 

تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

 

گزارش شاپرک درباره سرانه تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش به ازای جمعیت بالای 18 سال کل کشور در ماه پایانی سال 1398 نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و 74 میلیون تراکنش با کارتخوان انجام شده که با در نظر گرفتن جمعیت بالای 18 سال در کشور، سرانه تراکنش‌ها هر کارتخوان 34.78 تراکنش بوده است؛ در واقع هر ایرانی بالای 18 سال به صورت متوسط در اسفند ماه 34 تراکنش با دستگاه کارتخوان انجام داده و به صورت کلی از طریق تمامی ابزارهای پذیرش 38 تراکنش انجام شده است.

 

 ترتیب بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی

 

استان‌های تهران ، خراسان رضوی، اصفهان، و فارس و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در اسفند ماه 1398 را به خود اختصاص داده‌اند؛ استان تهران با یک میلیون و 748 هزار ابزار بیشترین دستگاه کارتخوان در میان استان‌های کشور  دارد که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی در تهران نسبت به بهمن ماه بالغ بر 19 هزار دستگاه یا 1.15 درصد رشد داشته است. بر اساس آمار جدول فوق، استان تهران نسبت به خراسان رضوی که در جایگاه دوم بیشترین تعداد کارتخوان قرار گرفته بیش از دو نیم برابر کارتخوان فعال سیستمی دارد.

 

سرانه استانی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی به ازای افراد بالای 18 سال

 

آمار اعلام شده از سرانه استانی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی به ازای افراد بالای 18 سال در اسفند ماه 98 نکات جالبی را به همراه دارد؛ استان یزد، تهران، بوشهر، هرمزگان و مازندران از بیشترین سرانه استانی کارتخوان فعال سیستمی برخوردارند و جمعیت ساکن در این استان‌ها دسترسی بیشتری نسبت به سایر استان‌ها به ابزار کارتخوان فروشگاهی دارند.

منبع:ایبنا

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی