کد خبر : 5877

طی حکمی دکترمحمد حسن شیخیانی ازنیروهای جوان به عنوان مدیرامورمجلس بانک کشاورزی کشورمنصوب شد.

وی دارای سوابق مدیریتی ازجمله مدیرروابط عمومی واموربین الملل حوزه عمرانی وزارت کشور، مدیرچندین رسانه خبری ازجمله رسانه جنوب پرس، مشاوراستانداری، مدرس دانشگاه، فعالیت درحوزه های بازرسی واعتباری و بانکداری الکترونیکی، مدرس حقوق بین الملل ودیپلماسی اقتصادی درسیستم بانکی کشورو... می باشد.

شیخیانی دارای دکتری حقوق بین الملل ومولف کتاب هایی ازجمله 1-بررسی مبانی دیپلماسی اقتصادی ازمنظرحقوق بین الملل2-تحولات درحقوق بین الملل کیفری3- نقش کمیسیون حقوق بشردرتوسعه حقوق بشروصاحب چندین مقاله علمی،پژوهشی وisiمی باشد.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی