کد خبر : 4774

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به نقش زنان روستایی در توسعه کشاورزی، گفت: حضور نیرومند روستاها در عرصه کشاورزی، مدیون حضور بانوان کوشا و با انگیزه در این حوزه است.

آیت الله احمد مبلغی در ششمین نشست هیات اندیشه ورزی کشاورزی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: نباید این حضور را صرفا محدود به فعالیت‌های اجرایی کشاورزی بدانیم؛ بلکه لازم است نقش زنان را در  برنامه‌ریزی و مشارکت در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به کشاورزی ارتقا ببخشیم.

وی ادامه داد: در واقع حضور همه جانبه زنان روستایی در کشاورزی، چه در مرحله فعالیت‌های یدی و چه در مرحله دانش، مدیریت و تدبیر نقشی مؤثر و پویا را بر توسعه کشاورزی ایفا می‌کند.

آیت الله مبلغی گفت: کسب و کار معطوف به "کشاورزی خانواده محور" ماهیتى پویا دارد و اقتصاد جامعه را بر اساس اقتصاد و کشاورزی خانواده بارور می سازد، در کسب و کاری این گونه ای، نقش بانوان بسیاری حیاتی و تعیین کننده است؛ حتی می توان گفت که فعال شدن هر چه بیش تر زنان روستایی در این عرصه، می‌تواند پیامدهای مطلوب مهمی هم چون کاهش فقر و رفع مشکلات اقتصادی را در جامعه ایجاد کند.

وی ادامه داد: باید توجه کنیم که نقش آفرینی بانوان کشاورز، فراتر از نیروی کار، باید در ارتباط با تصمیم گیری و مدیریت در زمینه کشاورزی نیز تحقق پیدا کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه نرخ مشارکت زنان در کشاورزی خود بیانگر یک شاخص مهم برای بررسی وضعیت مطلوب در کشاورزی به ویژه از منظر منابع انسانی است، گفت: فعال سازی واحد «خانواده» در حوزه کشاورزی، کارکردی مهم و مستمر در تأمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی خواهد داشت.

آیت الله مبلغی ادامه داد: بر اساس نگرشی تخصصی در حوزه های اقتصاد خانواده و اقتصاد کشاورزی می توان دریافت که چرا زنان به عنوان عاملان اصلی در توسعه کشاورزی  قلمداد می شوند و نیز به چه دلیل اگر حضور بانوان در این حوزه تقویت شود می توان افق گشوده تری را پیش روی توسعه اقتصادی کشور مشاهده کرد.

وی افزود: آموزه های قرآنی در باب حضور زنان در عرصه کشاورزی با نظرات تخصصی معاصر در ارتباط با اقتصاد خانواده و اقتصاد کشاورزی هم افق است.

آیت الله مبلغی گفت: قرآن کریم از خانواده شعیب پیامبر الهی به عنوان یک خانواده الگو در حوزه کشاورزی سخن به میان آورده است. در آیات مربوط به این خانواده، حضرت موسی (ع) به دو  خانم بر می خورد که در حال برنامه ریزی برای دام ها هستند.

وی با اشاره به فرازهایی از آیات سوره قصص، افزود: با دقت در آیات مربوط به خانواده شعیب درمی‌یابیم که بانوان در این آیات دارای جایگاه‌هایی هم چون فعالیت  کشاورزی، اداره کردن کشاورزی، رعایت چارچوب اخلاقی به هنگام فعالیت کشاورزی، برنامه ریزی، اظهار نظر و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی کشاورزی، پایه گذاری کشاورزی در مرکز خانواده و در یک کلام، نقش آفرینی جدی در عرصه کشاورزی هستند.

آیت الله مبلغی  با اشاره به آیه " وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَان" گفت: بر اساس این فراز از قرآن کریم، آن دو زن (دختران شعیب) فعالیت کشاورزی داشتند و گوسفندان خود را برای سیراب کردن بر سر چاه آورده بودند.

وی افزود: بر اساس این آیات، زن کشاورز باید چارچوب اخلاقی و عزت خود را حفظ کند.

آیت الله مبلغی با اشاره به آیه  23 سوره قصص" قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ" بیان داشت: دو دیدگاه افراطی که یکی بانوان را از کشاورزی و فعالیت دور نگاه می‌کند و دیگری جایگاه عزتمندانه آنها را نادیده می گیرد و چارچوبی اخلاقی برای فعالیت زن  در نظر نمی گیرد، مورد تایید قرآن کریم نیست.

وی ادامه داد: یک زن می تواند در مزرعه کار کند و مدیریت کشاورزی را به عهده بگیرد، اما حرمت و چارچوب خود را حفظ کند.

آیت الله مبلغی گفت: از آیات "فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِی عَلَى اسْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا " و " قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ"  استفاده می شود تا نشان داده شود دختران شعیب مشارکت در فرایند تصمیم سازی، اظهارنظر و برنامه ریزی و تدبیر را داشته اند. 

وی گفت: براساس این آیات دختران شعیب فعالیتی در حاشیه کشاورزی نداشتند، بلکه در حقیقت، نقش اصلی در کشاورزی خانواده شعیب با زنان و خود شعیب بوده است. به این ترتیب از این آیات می توان الهام گرفت که ضرورت دارد تا نقش های زنان در عرصه کشاورزی تقویت شود و وجوه کیفی و تصمیم سازانه نیز بیابد.

آیت الله مبلغی گفت: هنگامی که زنان در سطح کلان نقش اساسی  در تأمین مواد غذایی و امنیت یک کشور دارند، باید در برنامه ها، رویکردها و سیاست های دولت نیز به وضعیت معیشت و فقر زنان روستایی و سیستم غذایی آنان توجه جدی تر شود. 

وی ادامه داد: اگر جایگاه اقتصادی و موقعیت معیشتی بانوان در عرصه کشاورزی بهبود یابد، ایشان خواهند توانست با انگیزه بیش تر، قدرت افزون تر و حضور جدی تر در توسعه کشاورزی نقش آفرین واقع شوند.

وی با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی در کشور به حضور  نیرومند روستاها در این عرصه بستگی دارد، گفت: کارایی روستاها در کشاورزی مدیون حضور فعال  زنان در مناطق روستایی در بخش کشاورزی است؛ هم چنان که تقویت این حضور فعال در کشاورزی به  رویکرد مدیریتی مثبت به این مهم وابسته است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه تجهیز زنان کشاورز به امکانات و سرمایه ضروری است، گفت: حمایت از زنان کشاورز در سه مقطع کاشت، داشت و برداشت، به نفع اقتصاد خانواده، اقتصاد کشاورزی کشور و اقتصاد کشور در معنای کلان کلمه خواهد بود./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی