کد خبر : 3528

کمیسیون برنامه و بودجه یکی از موثرترین کمیسیونهای مجلس قانونگذاری ایران به حساب می آید. این کمیسیون نقش و سهم بالاو بیشتری نسبت به سایر کمیسیونها در بررسی و تنظیم لایحه بودجه سالانه به مثابه مهمترین رخداد اقتصادسیاسی کشور دارد.


 

 به همین دلیل است که گفته می شود نمایندگان نامداری مثل شمس ا لدین حسینی اقتصاد دان و وزیراسبق  اقتصاد ودارایی و از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ونیز الیاس نادران ، حاجی بابایی و میرتاج الدینی در این کمیسیون ثبت نام کرده و احتمالا برای  ریاست  بر این کمیسیون رقابت خواهند کرد. برخی از فعالان سیاسی و اعضای اتاق بازرگانی که با اقتصاد کلان آشنایی داشته و نیز برخی از اقتصاد دانان در گفت و گو با ساعت 24 درباره اهمیت این کمیسیون تاکید دارند و می گویند  اگر در این کمیسیون نگاه علمی و کارشناسی بر رفتار و دیدگاه جناحی – سیاسی حاکم شود یک گره از گره های کار اقتصادایران برداشته می شود. این گره ناسازگاری میان دولت و مجلس بر سرتعریف علمی- کارشناسی در باره دخل و خرج سالانه کشور و انطباق آن با سیاستهای اقتصادی است. این کمیسیون می تواند با توجه به اختیارات و وظایفی که قانون و مقررات درونی مجلس در اختیارش گذاشته است در شکل دهی به بودجه های سالانه و تنظیم دخل و خرج آن به ویژه بخش درآمدهای بودجه که تاکنون به دلیل رفتارهیجانی بررویا و بر آب بنا می شده اند نقش تعادل سازی داشته باشد. کارشناسان اقتصادی باوردارند در میان چهره های به نسبت نامداری که در این کمیسیون ثبت نام کرده و احتمالا کاندیدای ریاست برآن هستند شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد و دارایی از چند جهت واجد صلاحیت های بیشتری است. یکی از مزیت های وی نسبت به سایر چهره های نامدار فعالیت اجرایی در بالاترین سطح در امور اقتصادی و دارایی و آشنایی کافی با چگونگی درآمد سازی قانونی برای کمک به بودجه بندی متوازن است. علاوه برای امتیاز بزرگ ،حسینی با فعالیت در سازمان برنامه و بودجه و بخش بازرگانی نسبت به شرایط تخصیص بهینه هزینه هانیز آشنایی دارد. یکی از مزیت های اصلی او نسبت به سایر کسانی که احتمالا از میان لیست زیر کاندیدای احتمالی ریاست برکمیسیون برنامه و بودجه هستند رفتار کمتر جناحی وی نسبت به رفتارهای غلمی و کارشناسی است.

به گزارش ساعت 24 افراد و اعضای زیر در مجلس برای کمیسیون برنامه و بودجه ثبت نام کرده اند

1-  قادری - شیراز

2- مفتح - تویسرکان

3- خدابخشی- الیگودرز

4- نادران- تهران

5- حسینی- تنکابن

6- گودرزوند چگینی- رودبار

7- تاج گردون-گچساران

8-مصری- کرمانشاه

9-حاجی بابایی- همدان

10 شهبازی- نهاوند

11-زره تن لهونی-پاوه

12-فرزانه-نور و محمود آباد

13-14-رحمانی-تاکستان

15-رضاخواه-تهران

16- زنگنه-تربت حیدریه

17-محبی نجم آبادی-سبزوار

۱8-میرتاج الدینی-تبریز

19-فرشادان-سنندج

20-آشوری تازیانی-بندرعباس

21-فرخی میکال-لاهیجان

22-ارکانی-نیشابور

23-نظری-خلخال

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی