کد خبر : 17744

درحالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی را گنجانده و حتی برخی نمایندگان موافق کلیات بودجه در نطق خود تاکید کرده بودند که تصویب کلیات به معنی موافقت با همه جزئیات از جمله شیوه دولت برای حذف ارز ترجیحی نیست اما روزنامه رسمی دولت، تیتری عجیب برای خبر تصویب کلیات بودجه انتخاب کرده است.

 

روزنامه ایران تیتر یک خود را به تصویب کلیات بودجه در مجلس اختصاص داده و نوشته است: «تکلیف دوباره دولت به حذف ارز ترجیحی».

این موضع عجیب در حالی است که اولا حذف ارز ترجیحی در لایحه دولت بوده، به این معنی که دولت موافق حذف ارز ترجیحی بوده و آن را در صراحتا لایحه بودجه گنجانده است و عجیب است رسانه دولت از آن بی اطلاع باشد.

ثانیا غیر از مخالفان کلیات بودجه حتی نمایندگان موافق کلیات هم مثل  بحرینی، زارع و... تصریح کردند تصویب  کلیات مشروط به اصلاح این مسأله در بررسی جزئیات است و تصویب کلیات به معنی موافقت مجلس با پیشنهاد دولت درباره حذف ارز ترجیحی نیست. دیروز دیوان محاسبات درباره حذف این ارز تاکید کرد که به برنامه دقیق نیاز است و پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که از موافقان کلیات بودجه بود، خاطرنشان کرد که برنامه دولت درباره حذف این ارز کامل نیست و باید کامل شود.

ثالثا میرکاظمی بعنوان نماینده دولت در برابر انتقاد نماینده ها از حذف ارز ترجیحی دفاع کرد و از نماینده ها خواست توجه کنند که به دلیل درآمد ارزی ناکافی ناشی از تحریم‌ها، دولت ناچار به حذف ارز ترجیحی است.

به نظر می رسد رسانه رسمی دولت بجای تلاش برای انداختن بار تصمیم دولت به دوش مجلس، کمک کند تا مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، چالش ساخته شده توسط دولت قبل‌ در‌ این‌ زمینه را با بهترین تدبیر حل کنند.‌ اکنون که معیشت مردم که خط قرمز مجلس و دولت است، محل مناسبی برای تقابل رسانه‌ای یا فرافکنی نیست./

پایان پیام

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی