کد خبر : 12947

صفایی نوشت:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی به دولت رانتینر و تکیه بر سهم درآمدهای نفتی اشاره کرد.

 
محمد صفائی دلوئی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی نوشت:

دولت رانتینر،تکیه بر سهم درآمدهای نفتی دارد.

این رفتار، تکانه های عمیقی بر مناسبات ارتباطی دولت-ملت و نهایتاً بر اقتصاد وارد می کند.
تکانه هایی که تأثیر منفی بر رشد اقتصادی مولد،بهبود فضای کسب و کار، کاهش تورم و ….خواهد داشت.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی