کد خبر : 4723

صبح امروز انجام شد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به منظور بررسی و نظارت بر نحوه برگزاری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از حوزه‌های امتحانی کنکور سراسری بازدید کردند.

زهرا شیخی، با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان از حوزه های برگزاری کنکور سراسری، گفت: با توجه به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بازدید و سرکشی نمایندگان از حوزه‌های امتحانی کنکور، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز به منظور بررسی و نظارت بر نحوه برگزاری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از حوزه‌های امتحانی بازدید کردند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اینکه میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های امتحانی متفاوت بوده، جزئیات گزارش نمایندگان، حتی در صورت لزوم با تفیکیک هر حوزه امتحانی متعاقباً اعلام می شود.

 

سرکشی نمایندگان به حوزه های برگزاری کنکور

 

سرکشی نمایندگان به حوزه های برگزاری کنکور

 

سرکشی نمایندگان به حوزه های برگزاری کنکور

 

سرکشی نمایندگان به حوزه های برگزاری کنکور

 

سرکشی نمایندگان به حوزه های برگزاری کنکور

 

سرکشی نمایندگان به حوزه های برگزاری کنکور

 

سرکشی نمایندگان به حوزه های برگزاری کنکور

 

سرکشی نمایندگان به حوزه های برگزاری کنکور

 

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی سرکشی به حوزه کنکور

 

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی سرکشی به حوزه کنکور

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی